Sinds begin 2011 tot eind 2012 had 't Zand een HAC.
Het leek Henk & Lenie en ondergetekende; Wilma, een leuk idee om eens wat wedstrijden te organiseren. We hadden een puzzel en de beste tuin wedstrijd.
Een verslag van de prijsuitreiking staat ook op de website vanDe RVV .
Met dank aan DCM hadden we een leuk prijzenpakket!

Zaterdag 17 september 2011 was de prijsuitreiking van onze puzzel en de 'beste tuin' wedstrijden.

We hadden voor elk van de 2 wedstrijden 3 prijzen en 3 troostprijzen, met veel dank aan onze sponsor DCM. De eerste drie prijzen bestonden uit een kweekkasje gevuld met een zak DCM groente en kruidenmest, een zakje handige knijpclips, en daar nog een Boerenbond kadobon bij!

Prijswinnaars van de puzzeltocht en mooiste tuin.

Prijzenpakket met dank aan DCM

De grootste ui wedstrijd 2012

Onze laatste activiteit was de prijsuitreiking van de 'grootste ui' wedstrijd, zaterdagochtend 29 september 2012.
Zo'n 22 tuinders hadden zich opgegeven om mee te doen, zij kregen een zakje zaad met enkele 'Kelsea Giant' uienzaden. De opkomst van dat zaad was wisselend, met andere woorden, het kwam heel laat op of niet.
Jammer, dat was één van de redenen dat er dus maar enkele tuinders waren die hun ui lieten wegen.
We werden gesponsord door DCM Meststoffen, zo hadden we een leuk prijzenpakket!
Er waren ideeën genoeg om nog door te gaan met de activiteiten, maar om een of ander manier zijn de meeste van onze leden niet te porren voor zoiets. 

Erg jammer!